Política de privacidad

Política de privacidad de Es Portal Restaurant & Hotel Boutique

1. Abast:

Aquestes Condicions d’Ús de la Web estableixen les condicions generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de la present web.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis prestats per ES PORTAL PALS SLU. ES PORTAL PALS SLU es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho estimi convenient i sense previ avís, i no és responsable de l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Així mateix, es reserva el dret de modificar el contingut del present document d’ús de la web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Ús de la Web poden ser modificades.

La prestació del servei d’aquest lloc web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.


2. Condicions de l’ús de la web:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d’usuari. L’usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.


3. Propietat intel·lectual i ús de continguts:

ES PORTAL PALS SLU és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o compta amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L’accés a la navegació per i l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no impliquen en cap cas renuncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de ES PORTAL PALS SLU.

El logotip és una marca registrada propietat de ES PORTAL PALS SLU.. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització per escrit del seu titular.


4. Enllaços

4.1. Enllaços a altres pàgines web externes:

ES PORTAL PALS SLU rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la WorldWide Web no elaborada per ES PORTAL PALS SLU o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la WorldWide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web ES PORTAL PALS SLU no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.


4.2. Enllaços externs amb destinació a les pàgines web de es portal pals slu:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a https://www.esportalhotel.com/, aquest enllaç haurà de sotmetre’s a les condicions que a continuació es detallen:


5. Exclusió de responsabilitat:

La responsabilitat en l’ús d’aquest Lloc web correspon de forma única i exclusiva a l’Usuari.

ES PORTAL PALS SLU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:


6. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.


7. Actualització

El present ús de la web s’ha revisat per última vegada al juliol de 2018