Accent Gastronomy a Es Portal

accent-gastronomy-esportal-turisme-gastronomic-accessibilitat

A Es Portal Hotel Gastronòmic hem participat en el projecte Accent Gastronomy, per oferir experiències de turisme gastronòmic a persones amb discapacitats o necessitats especials d’accés. Es tracta d’un projecte europeu que està desenvolupant Universitat de Girona – Facultat de Turisme i que té per objectiu donar formació a establiments relacionats amb el món de la gastronomia, per tal de donar un millor servei a les persones amb discapacitats sensorial ( auditives i visuals).

L’objectiu principal d’aquest projecte és proporcionar a les PIME turístiques, empresaris, professionals de turisme i els administradors amb les eines i habilitats que els ajudaran a l’hora de crear i desenvolupar productes turístics accessibles els aliments. Aquest projecte inclou tres regions turístiques en tres estats membres de la UE: Catalunya (Espanya), Flandes (Bèlgica) i South Yorkshire (Regne Unit). Aquestes regions són destinacions de turisme gastronòmic amb una imatge ben coneguda i la seva influència internacional pot ser favorable quan la construcció de la imatge d’Europa com a destinació de turisme accessible.

Accent Gastronomy inclou diversos establiments, els proveïdors i les destinacions per tal de cobrir una àmplia gamma de tipologies d’organitzacions i entitats en el camp gastronòmic. L’enfocament en l’accessibilitat sensorial és una qüestió clau quan es parla de turisme gastronòmic, com aliments i begudes.

El programa inclou la identificació de les necessitats de les persones amb discapacitat en visitar els establiments o les atraccions turístiques, l’organització dels grups d’enfocament i discussions amb els grups destinataris i l’anàlisi de diversos estudis de cas de les tres regions.  Igualment també contempla les sessions d’entrenament per a gerents, empleats, personal de turisme, professors, entre d’altres actors.